THNP/HNP sú programy určené na supervidovanú (tele-)terapiu v domácom prostredí.
Pozostávajú z dvoch samostatných programových skupín:


1/ THNP : je zbierka programov určená pre supervízora (terapeuta). Slúži na písanie "receptov", tzv. skriptov = individuálnych, na pacienta orientovaných skupín cvičení. Skript definuje obsah,poradie cvičení,ich počet v jednom sedení , ich náročnosť a rad ďalších relevantných parametrov.
Skripty sú automaticky kódované (aby sa znemožnila ich manipulácia kýmkoľvek) a zapisované na memory stick. Pacient potrebuje toto médium, ak chce používať svoju domácu verziu programu.

Memory stick obsahuje súbory ="recepty" s ľubovoľne veľkou množinou cvičení. Memory stick je okrem toho použitý na komunikáciu medzi cvičencom a supervizorom (= naň sú zapisované výsledky cvičení cvičenca, ktoré potom supervizor hodnotí).

1/ HNP : je (druhá) domáca verzia programu, určená pre pacienta. Jej obsluha vyžaduje obsluhu len troch spínačov :
1./ na výber cvičenia (= skript) a
2./ na ukončenie programu
3./ na správa pre supervizora

Všetko ostatné sa deje automaticky bez zásahu cvičenca. Spomínané skripty kontrolujú celý ďaľší priebeh tréningu automaticky :
- štartuje zvolené cvičenie,- registruje dosiahnuté výsledky, - zapisuje relevantné parametre výkonu [rýchlosť, stabilitu, chyby, atď.]).

HOME-NEUROP je adaptovaná "one man-verzia" programu, vhodná na kognitivny tréning v domácom prostredí. Táto verzia nevyžaduje supervíziu.


Ak sa chce dozvedieť viac, pýtajte sa.
nazad