NP3
ANN
NP3_clinic
TOUCH-NEUROP
STATUS
HNP / THNP
Ponuka a ceny / Co a za kolik ?
Download
(Ukážková verzia NP3clinic s kompletnou príručkou: tu sa nachádza obšírny popis všetkých programových modulov)


Neuropsychologická programová batéria NP3 : klinicky odskúšané programové moduly na diagnostiku a terapiu kognitívnych porúch. Môžete voliť z troch verzií programu NP3 :
NP3 basic = 20 modulov podľa vlastného výberu /20 modulů dle vlastního výběru,
NP3 extended = 30 modulov podľa vlastného výberu /30 modulů dle vlastního výběru,
NP3 complete = všetkých 57 modulov /všech 57 modulů

NP3_clinic: individuálne balíky úloh z programu NP3, s programovateľnou prezentáciou pre samostatné cvičenia probantov bez supervízie. Jedno heslo stačí a program je nastavený na konkrétneho pacienta.

TOUCH NEUROP : Komunikátor a batéria programov s cvičeniami upravenými na použitie dotykovej obrazovky (touch screen)

STATUS : Flexibilne meniteľná batéria testov na kognitívny screening v neurológii

HNP/THNP : Supervisor-/Pacient -programový systém na supervidovanú kognitívnu terapiu v domácom prostredí

Novinky:
Programy ANN na experimentovanie s umelými neuronálnymi sieťami
Nový program NP3clinic: heslom voliteľné balíky cvičení
Stiahnite si: Single-Layer-Perceptron a/alebo trojjazyčnú ukážkovú verziu NP3clinic so slovenským videom (20 min.)


back home / nazad / spátky

Aktualizované: 03/2018