NP3_clinic


K programu NP3_clinic si môžete stiahnuť ukážkovú verziu s slovenským inštruktážnym videom Na stiahnutie TU .Krátka informácia k programu:
(Viac informácií je vo videu k stiahnutiu)
NP3_clinic je čo do obsahu totožný s programom NP3, Obsahujete teda všetky moduly a úlohy tohoto programu (x > 600), avšak adaptované na použitie v štacionárnych zariadeniach.

Čo to prakticky znamená ilustruje spôsob ako program prebieha:
Po štarte programu nie je k dispozícii žiadne menu, NP3_clinic využíva editovateľný zoznam registrovaných cvičencov, ktorí sa v programe musia prihlásiť, každý so svojim individuálnym heslom. Po prihlásení sa cvičencovi otvorí množina cvičných balíkov, pre každého cvičenca to môže byť jeho individuálna kombinácia cvičení. Cvičenec si potom môže vybrať, ktorý balík cvičení chce použiť.
Jednotlivé balíky môžu obsahovať voľne meniteľné kombinácie úloh, ich počet nie je obmedzený. Takto môže kvalifikovaný supervizor pripraviť pre cvičenca úlohy, ktoré potom tento samostatne cvičí. Viac k veci vo videu.
nazad k štartovej stránke