Ceny (stav: 05/2017)
NP-3, ANN, STATUS a ďalšie produkty
Windows 32/64 prvá licencia ďalšia licencia
Krátky popis
SEMDI
stand alone
Sk:100,- €
Cz:3.200,-
Sk:50,- €
Cz:1.900,-
Semantický diferenciál s automatickým vyhodnotením (Faktorová analýza a faktorové skóre)
NP3
basic edition
Sk:720,- €
Cz:25.000,-
Sk:400,- €
Cz:18.000,-
20 programových modulov podľa vlastného výberu uživateľa
NP3
extended edition
Sk:950,- €
Cz:40.000,-
Sk:500,- €
Cz:20.000,-
30 programových modulov podľa vlastného výberu uživateľa
NP-3
complete edition
Sk:1.920,- €
Cz:55.000,-
Sk:800,- €
Cz:29.000,-
Diagnostický- a kognitívno-tréningový program (56 programových modulov v dvoch jazykových mutáciách. Úlohy sú prezentované automaticky v reči probanta. Základná verzia je v jazyku SK / CZ a v jednom z nasledovných jazykov:
CZ, EN, DE, FR, HU, IT, PL, RU,SP, SI, SK,TR ) Počet inštalovaných jazykov je neobmedzený.
ANN-umelé neuronálne siete Sk:400,- €
Cz:20.000,-
Sk:200,- €
Cz:10.000,-
Programy realizujúce tri typy umelých neuronálnych sieti a ich aplikácie v (neuro-)psychológii. Ponúkame uživateľské školenie k téme.
TOUCH-NEUROP Sk:870,- €
Cz:35.000,-
Sk:500,- €
Cz:20.000,-
Programy a cvičenia upravené pre dotykovú obrazovku (vhodné pre motoricky tažko handicapovaného uživateľa)
THNP/HNP
Sk:1.300,- €
Cz:55.000,-
Program na supervidovanú terapiu v domácom prostredí
(2 časti: NEUROP-2+THNP = programi pre supervisora) / HNP = programi pre pacienta)
ďalšia komponenta HNP Sk:500,- €
Cz:20.000,-
Program na supervidovanú terapiu v domácom prostredí
(HNP program pre ďalšieho uživateľa)
HOME-NEUROP
Sk:870,- €
Cz:35.000,-
Program na kognitívny tréning v domácom prostredí
(54 programov modulov s viac ako 1000 cvičeniami
s automatickou registráciou a vyhodnocovaním výsledkov
STATUS
Sk:1.870,- €
Cz:75.000,-
Sk:1.370,- €
Cz:55.000,-
Program na diagnostický screening kognitívnych funkcií
s automatickým vyhodnotením a grafickým zobrazením výkonových profilov
CCTE
Sk:1.570,- €
Cz:45.000,-
Sk:1.070,- €
Cz:27.820,-
Špecializovaný program na diagnostický screening kognitívnych funkcií
(pozri: K. Kurzbuch et al. (2012) : Computerized Cognitive Testing in Epilepsy (CCTE): A new method for cognitive screening , Seizure. Sep 18. pii: S1059-1311)
Uživateľské školenia a kurzy neuropsychlogie ceny na vyžiadanie
nazad k počiatocnej štartovej stránke / spátky k startovní stránce