Hardvérové nároky na systém pri použití programu TOUCH-NEUROP:
32/64-bit Windows, dotyková obrazovka (extern / intern), zvuková karta, reproduktor
ca. 400 MB voľného miesta na pevnom disku,

TOUCH-NEUROP
Pomocou tohoto programu môže uživateľ komunikovať s okolím bez použitia klávesnice a myši kompútra. Uživateľ má možnosť upútať pozornosť okolia použitím zvukových signálov.
Popri schopnosti komunikovať, umožňuje program cielenú terapeuticky zameranú aktiváciu uživateľa radom prispôsobených úloh, pri ktorých sa od uživateľa nevyžaduje použitie klávesy počítača alebo kompútrovej myši. Programi batérie NP3 pre touch-screen sa štartujú zo základnej štartovej plochy dotykom zvolenej ikony.


Medzi jednotlivými úlohami a programami môže uživateľ voliť tak, že určí želanú programovú skupinu po 24 úlohách.

Použité programy a úlohy odzrkadľujú 20 ročnú klinickú skúsenosť s neurologickými pacientami.

Jeden z programov batérie TNP je navrhnutý speciálne ako komunikačná protéza :

Pomocou tohoto programu môže uzivateľ písať, zaznamenávať a tlačiť vlastné texty bez použitia klávesnice počítača.

Ďalšie programy umožňujú schopnostiam pacienta primeranú aktivitu s cieľom zlepšiť jeho kognitívne schopnosti ako je pamäť, pozornosť, priestorová orientácia a exekutívne funkcie. V neposlednom rade umožňujú tiež aktivovať všetky reziduálne kognitivne zdroje pacienta a prispieť tak k optimálnej kvalite jeho života a života jeho rodiny.