Home Registrácia Vyšetrenie Kontakt Kontakt

Stránka pre klientov

Ak máte záujem podrobiť sa štandardizovanej skúške Vašich kognitívnych schopností, ste správne práve na tejto stránke. Tu sa môžete ku skúške prihlásiť. Nasledovné údaje sú k tomu nevyhnutne potrebné: Váš vek, pohlavie, kognitívna oblasť / oblasti, ktoré Vás zaujímajú, otázky ku Vašej kognitívnej výkonnosti (prípadne obmedzenia, ktoré sami pozorujete) a nevyhnutne aj Vaša emailová adresa. Meno nie je dôležité, Vaša osoba zostane anonymná a údaje, ktoré zadáte nebudú za žiadnych okolností použité na iný účel.
Ak sa tu za týchto podmienok prihlásite, pripravím pre Vás vhodnú skúšku kognitívnych schopností. Skúška obsahuje spravidla viacero úloh. Vy dostanete prístupové heslo, ktoré Vám umožní skúšku štartovať.

Pripravenú skúšku môžete štartovať len jeden raz, po štarte stratí prístupové heslo svoju platnosť. Na dosiahnutie platných výsledkov je nevyhnutné vykonať skúšku v kľudnom a pokojnom prostredí. Vyhodnotenie výsledkov skúšky dostanete v krátkom čase po vykonaní skúšky.
Príspevky na podporu tejto práce sú vítané.

K mojej osobe: Som starší psychológ s kvalifikáciou neuropsychológa (od 1993 GNP Klinischer Neuropsychologe) s dlhoročnou praxou v rehabilitácii neurologických pacientov v SRN a znaleckej činnosti v zodpovedajúcom obore.