Home Info k programom NP3 Prihlásiť Registrácia Vyšetrenie Kontakt Kontakt

Tu si môžete rýchlo preveriť Vaše kognitívne schopnosti

Vaše kognitívne schopnosti (teda schopnosť koncentrovať sa, Vašu pamäť, priestorovú orientáciu, riešenie problémov a ďaľšie) si môžete overiť na tejto stránke. Nájdete tu viacero úloh, ktoré sa veľmi podobajú skutočným tzv. kognitívnym testom.

Napríklad : máte za úlohu čo najrýchlejšie nájsť a označiť nakliknutím rad čísiel vzostupne.
Alebo: zostaviť z prezentovaných dielov danú figúru, alebo vyriešiť čo možno bez chýb problém transportu objektov za daných podmienok.
Alebo osoby z Vášho okolia posúdiť na množine vlastností. Viac sa ku každej úlohe dozviete neskôr.

Výsledkom Vášho spracovania týchto úloh môže byť výkonová krivka alebo iná forma vyhodnotenia výsledkov. Z Vašich výsledkov vie skúsený neuropsychológ "vyčítať" oveľa viac, a prípadne aj Vaše problémové oblasti. Funkcia Vyšetrenie Vás zavedie ku skutočnému testovanie kognitívnych schopností. Všetko k tomu potrebné sa dozviete v tejto funkcii.

Jednoducho, trúfnite si, niektoré úlohy netrvajú dlhšie ako dve - tri minúty a Vy máte šancu, dozvedieť sa niečo.
Prihláste sa ako hosť, teda "host" ak sa nechcete hneď registrovať. Otvorí sa Vám stránka, kde si môžete zvoliť niektoré z úloh. Niektoré, ale nie všetky, ďaľšie sú prístupné až po registrácii. A celkom odlišné pri registrácii ako klient. Vaše výsledky ostanú anonymné (chránené Vašim heslom), ale stanú sa vyhodnotiteľnými.
K tomu je treba poznať okrem výsledkov Váš vek (len rok narodenia) a pohlavie.
Veľa úspechov pri úlohách!

P.S. Ak ste zaregistrovaná/ný alebo prihlásená/ný ako klient, otvoria sa Vám v prípade záujmu možnosti vyskúšať si ďaľšíe úlohy, s vyššou výpovednou hodnotou. Ak si to budete želať, môžete dostať kvalifikované vyhodnotenie Vašich výsledkov.