Home Info k programom NP3 Prihlásiť Registrácia Kontakt Kontakt

Tu si môžete rýchlo preveriť Vaše kognitívne schopnosti

Vaše kognitívne schopnosti (teda schopnosť koncentrovať sa, Vašu pamäť, priestorovú orientáciu, riešenie problémov a mnohé iné) si môžete overiť na tejto stránke. Nájdete tu viacero úloh, ktoré sa veľmi podobajú skutočným tzv. kognitívnym testom.

Napríklad : máte za úlohu čo najrýchlejšie nájsť a označiť nakliknutím rad čísiel vzostupne.
Alebo: zostaviť z prezentovaných dielov danú figúru, alebo vyriešiť čo možno bez chýb problém transportu objektov za daných podmienok.
Alebo osoby z Vášho okolia posúdiť na množine vlastností. Viac sa ku každej úlohe dozviete neskôr.

Výsledkom Vášho spracovania týchto úloh môže byť výkonová krivka alebo iná forma vyhodnotenia výsledkov.Z Vašich výsledkov vie skúsený neuropsychológ "vyčítať" oveľa viac, a prípadne aj Vaše problémové oblasti.

Jednoducho, trúfnite si, niektoré úlohy netrvajú dlhšie ako dve - tri minúty a Vy máte šancu, dozvedieť sa niečo.
Prihláste sa ako hosť, teda "host" ak sa nechcete hneď registrovať. Otvorí sa Vám stránka, kde si môžete zvoliť niektoré z úloh. Niektoré, ale nie všetky, ďaľšie sú prístupné až po registrácii. Potom ostanú síce Vaše výsledky anonymné (chránené Vašim heslom), ale stanú sa vyhodnotiteľnými.
K tomu je treba poznať okrem výsledkov Váš vek (len rok narodenia) a pohlavie.
Veľa úspechov pri úlohách!

P.S. Ak ste zaregistrovaná/ný otvoria sa Vám v prípade záujmu možnosti vyskúšania si ďaľších úloh, s vyššou výpovednou hodnotou.Ak si to budete želať, môžete dostať kvalifikované vyhodnotenie Vašich výsledkov.