Stránka pre klientov

Ak máte záujem podrobiť sa štandardizovanej skúške Vašich kognitívnych schopností, ste správne práve na tejto stránke. Tu sa môžete ku skúške prihlásiť.
Nasledovné údaje sú k tomu nevyhnutne potrebné:

Váš vek, pohlavie, kognitívna oblasť / oblasti, ktoré Vás zaujímajú, otázky ku Vašej kognitívnej výkonnosti (prípadne obmedzenia, ktoré sami pozorujete) a nevyhnutne aj Vaša emailová adresa.
Vaše skutočné meno nie je potrebné, môžete si zvoliť ľubovolné uživateľské meno. Vaša osoba ostane anonymná a údaje, ktoré zadáte nebudú za žiadnych okolností použité na iný účel.

Ak sa tu za týchto podmienok prihlásite, pripravíme pre Vás vhodnú skúšku kognitívnych schopností. Skúška obsahuje spravidla viacero úloh. Vy dostanete prístupové heslo, ktoré Vám umožní skúšku štartovať.

Dbajte prosím na pokojné a nerušené prostredie skúšky, je to vo Vašom záujme.

Výsledky skúšky môžete obdržať vo forme podrobnej analýzy Vášho kognitívneho výkonu a v podobe výkonového grafu.

Pripravenú skúšku môžete štartovať len jeden jediný raz, po štarte stratí prístupové heslo svoju platnosť. Na dosiahnutie platných výsledkov je nevyhnutné vykonať skúšku v kľudnom a pokojnom prostredí. Je na Vás zabezpečiť zodpovedajúce podmienky. Vyhodnotenie výsledkov skúšky dostanete v krátkom čase po vykonaní skúšky.
Príspevky na podporu tejto práce sú vítané.

Ku mojej osobe:
Som neuropsychológ s primeranou kvalifikáciou (od 1993 GNP Klinischer Neuropsychologe) s dlhoročnou praxou v rehabilitácii neurologických pacientov v SRN a znaleckej činnosti v zodpovedajúcom obore.
(GNP = Aprobácia podľa Gesellschaft für Neuropsychologie)